نیما یوشیج

(چراغ شعر نوین ایران را با شناخت و درک آثار نیما یوشیج پاسداری کنیم.)

زادروز تولد پدر شعر نوین ایران در 21 ابان ماه هر سال فرصتی دیگر برای بازخوانی زندگی هنر مردی که به تنهایی بار عظیم شعر دیرسال ایرا...

نقدی به نگاه دکتر شفیعی کدکنی بر خانلری و نیما

مقدمه دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در کتاب «گزیده اشعار پرویز ناتل خانلری» از نشر مروارید با هیجان ژورنالیستی در مطبوعات و...

(نیما یوشیج و مشکلی به نام شراگیم)پاسخی به مصاحبه شراگیم یوشیج با شبکه VOA در تاریخ 30/8/1393

پیشتازان واقعی هنر در جوامع مختلف با تکیه بر داشته های پیشینیان و خلاقیت ذاتی خود به آفرینش های تازه و خلق جهانی نو رسیده و نام خو...

مصاحبه با بهجت الزمان اسفندیاری(خواهر نیما یوشیج)

نشسته با عظمت یک کوهستانی، زنی در فصل سرد و تلنگر هزار امید را در خطوط زندگی صورتش می بینی. تنهاتر از هر جماعتی می نشیند و صلابت ا...

گفتگویی با شهرزاد مهربان داستان نویسی ایران، خانم دکتر سیمین دانشور

بهانه ی حضور، نیما بود و در سیزدهم دی ماه هشتاد و پنج مقارن با چهل و هفتمین سالگرد خاموشی پدر شعر نوین ایران، به دیدار همسایه اش ر...