نیما یوشیج

نیما یوشیج و عنوانی مجعول بنام علی اسفندیاری

{نیما یوشیج پرچمدار شعر نوین سرزمین ماست و با ایجاد نگاهی دیگر به هستی آدمی، ساختار و وزن شعر ایران را دگرگون کرد. کوشش سترگی که نیما از دی ماه سال 1301 با شعر افسانه آغاز کرد و دوران تکاملی هنر را با تبیین تئوری و شعر خود تا پایان عمر ادامه داد. در چند دهه ی گذشته کتب فراوانی از آثار نیما و نقد و نظرات دیگران به چاپ رسیده و پیش از نام نیما یوشیج از عنوان علی اسفندیاری استفاده شده است و اینگونه القاء می شود که نام اصلی اش علی اسفندیاری بوده و نام نیما یوشیج را به عنوان تخلص و یا نام هنری برگزیده بود.;

(یکصد و بیست و یک شمع برای تولد نیما یوشیج)

نیما یوشیج شاعری متفکر و اندیشه ورزی سدشکن است که توانست با تبیین تئوری و دقت در وضعیت شعر خمود و تکراری عصر خود، مسیری تازه را بگ...

نجوایی با جناب عبدالملکیان(تنها به خاطر نیما و خانه ی دزاشیب)

در روزگاری که دل و دستمان بخاطر خطر تخریب عمدی و سهوی آثار تاریخی می لرزد و سالها ضرورت توجه به آن را در نامه های علنی، غیرعلنی و ...

مصاحبه با بهجت الزمان اسفندیاری(خواهر نیما یوشیج)

نشسته با عظمت یک کوهستانی، زنی در فصل سرد و تلنگر هزار امید را در خطوط زندگی صورتش می بینی. تنهاتر از هر جماعتی می نشیند و صلابت ا...

گفتگویی با شهرزاد مهربان داستان نویسی ایران، خانم دکتر سیمین دانشور

بهانه ی حضور، نیما بود و در سیزدهم دی ماه هشتاد و پنج مقارن با چهل و هفتمین سالگرد خاموشی پدر شعر نوین ایران، به دیدار همسایه اش ر...

مصاحبه با دکتر محمود موسوی

همکلامی با دکتر محمود موسوی، باستان شناس، شاعر و محقق بهانه ای بود تا بخش دیگری از زندگی نیما و آثارش را مرور کنیم و خاطرات او را ...